Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Sitemap Onze diensten Werkterreinen Opdrachten Uw opleiding & coaching Persoonlijke effectiviteit Gedragsverandering Co creatie Organisatievernieuwing en hrm Coaching Assessment Gedragsankers E-learning Artikelen & boeken Wie is Paul van Haaren CV Publicatielijst Ditjes&datjes Maatwerk E-learning modules e-coaching beïnvloeden Intro Beïnvloedeen Filmpje Doelgericht Beïnvloeden Individuele coaching Adam2015 Contact Algemene voorwaarden 

Publicatielijst

P. van Haaren, Op zoek naar de moderne witte boord; de traditionele witte boord op zoek. een literatuurstudie naar de arbeid en arbeidsbetrekkingen in de particuliere administratieve sector. Katholieke Hogeschool Tilburg, doctoraalscriptie/interne notitie van de vakgroep abo, Tilburg, november 1978; XXIII + 168 blz. Bijdragen in P. van Haaren/G. van den Heuvel (red.), Japan Incorporated; verslag van een studiereis. Tilburgse Universitaire Pers/boekpublicatie vakgroep abo, Tilburg, december 1978; VIII + 159 blz. P. van Haaren, Het middenkader als object van sociaal beleid. Sociaal Bestek, 1979/11; blz. 162 t/m 165. P. van Haaren (red.), Employés; hun arbeid en arbeidsbetrekkingen. M&O, Tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, 1980/1:P. van Haaren, Inleiding tot het themanummer; blz. 7 t/m 11.P. van Haaren, Probleemvelden in de belevingswereld van employés; blz. 26 t/m 42. P. van Haaren, Employés; een herkenbare werknemerscategorie? Sociale Wetenschappen, 1980/3; blz. 184 t/m 197. P. van Haaren, Tussen ondernemersliefdadigheid en sociaal ondernemingsbeleid. Sociaal Bestek, 1981/8; blz. 161 t/m 167. P. van Haaren, De personeelsfunctie ter discussie; naar aanleiding van A. Buitendam, ‘Personeelafdelin-gen in de industrie’. Sociale Wetenschappen, 1981/2; blz. 203 t/m 210. P. van Haaren, Sociaal ondernemingsbeleid; realiteit of hersenschim? SMA, october 1981; blz. 702 t/m 718. P. van Haaren, De mens als object van technologiebeleid. K. Boonen e.a. (red.), Kantoorwerk gewogen, Automatisering. mogelijkheden en gevolgen. Sociologisch Instituut UvA, Amsterdam 1983; blz. 9 t/m 20. P. W .M. van Haaren, Sociaal Ondernemingsbeleid. W .H.J. Reynaerts (red.), Arbeidsverhoudingen, theorie en praktijk, deel II. Aandachtsvelden. Stenfert Kroese, Leiden 1983; blz. 312 t/m 357. Herzien in 1987. P. van Haaren (red.), Ondernemen kan ook anders; balans en perspectief van het sociaal beleid, VUGA, 's-Gravenhage 1983. Paul van Haaren, Proloog; blz. 7 t/m 10.P. W .M. van Haaren/F .J.A.M. Hoes, Sociaal beleid in de banksector; blz. 13 t/m 47; W.F. de Nijs/P.W.M. van Haaren, Sociaal beleid in het perspectief van de arbeidsverhoudingen; blz. 84 t lm 108; P. W .M. van Haaren, Over de sociale dimensie in het ondernemen; blz. 146 t/m 193. Paul van Haaren, Sociale Zekerheid als volksvoedsel met bederfelijke ingrediënten. Sociale Wetenschappen, 1983/3; blz. 288 t/m 298. W.A. Arts/P.W.M. van Haaren, Economische sociologie in Nederland; een impressie. Economisch-Statistische Berichten, 13 juni 1984, nr. 3459; blz. 541 t/m 545.W.A. Arts/P.W.M. van Haaren, Decentralisering van het arbeidsvoorwaardenoverleg: drie visies op de toekomst. Economisch-Statistische Berichten, 13 november 1985, nr. 3531; blz. 1145 t/m 1149. P. van Haaren, bijdragen aan en redactie van Sociaal beleid, hoofdstuk 2 van het geheel herziene Polysociaal Zakboekje, PBNA, Arnhem 1986; blz. 103 t/m 166. P. W .M. van Haaren (red.). Organisatiesociologie in Nederland. Bijdragen naar aanleiding van Lammers’ perspectief voor de jaren tachtig. M&O, Tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, mei/juni 1986. P. van Haaren, Organisatiesociologen in actie; inleiding tot het themanummer; blz. 224 t/m 230.P. W .M. van Haaren, Sociologische bouwstenen voor sociaal ondernemingsbeleid; blz. 274 -284.P. W .M. van Haaren/F.J.A.M. Hoes/C. W. Vroom, Beslissen in de NV Nederland; een reflectie op de industriepolitiek in Nederland en Japan. SMO-Boek, Scheveningen 1986; 91 blz. W.A. Arts en P.W.M. van Haaren, Arbeidsverhoudingen als strategische actie; decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenoverleg, institutionele vormgeving en keuzegedrag. A. Buitendam (red.), Arbeidsmarkt. Arbeidsorganisatie. Arbeidsverhoudingen; vraagstukken voor onderneming. vakbeweging en overheid, Kluwer, Deventer 1987; blz. 93 t/m 105. P. W. M. van Haaren, Sociologie van het sociaal beleid; een profielschets. Bedrijfskunde, jaargang 59, 1987, nr. 2; blz 122 t/m 129. P. van Haaren, Stoeien met strategie. Manajournal, no.2, april/mei 1987; blz. 5 t/m 8.Boudewijn Bertsch en Paul van Haaren (red.), Rijzende zon in ontwakend avondland. Management en organisatie in Japan en Nederland. M&O, Tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, september/oktober 1987.Boudewijn Bertsch/Paul van Haaren, Westerse antwoorden op de Japanse uitdaging; Inleiding tot het themanummer; blz. 265 t/m 277. Cas Vroom en Paul van Haaren, Management en organisatie in Japan: een spiegel voor het Westen?; blz. 402 t/m 413. P.W.M. van Haaren, De Organisatiestructuur. J.F. Verrijk en L.Th.R. Wijchers (red.), Modellenboek voor Personeelswerk en Organisatie, Samsom, Losbladige uitgave, Alphen aan den Rijn 1990; blz. AA1000-1 t/m AA1000-14. P.W.M. van Haaren en G.R.A. de Jong (red), Management van Mensen. Opstellen over ‘human resources’ en ondernemingsstrategie. Themanummer, M&O. Tijdschrift voor Organisatiekunde en Sociaal Beleid, juli/augustus 1990; P.W.M. van Haaren en G.R.A. de Jong, Inleiding tot het themanummer; blz. 287 t/m 290. P.W.M. van Haaren en G.R.A. de Jong, Personeelsmanagement: op weg naar de kern van het ondernemen?; blz. 291 t/m 303.P. W .M. van Haaren, Omgevingsdiagnose voor personeelsmanagement, M&O; blz. 324 t/m 340. Paul van Haaren, Externe omgevingsverkenning voor personeelsmanagement. R. Lubberding (red.), Checklisten Personeelsmanagement, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Losbladige uitgave, Deventer 1991; blz. I.A.2.1.-01 t/m I.A.2.1.-10. P.W.M. van Haaren, Cultuurdiagnose. De benadering volgens Harrison. P.W.M. van Haaren, W.A.M. de Lange, W.J.M. MeekeI, R.H.W. Vinke (red.), Methoden, technieken & analyses voor Personeelsmanagement, Kluwer Bedrijfswetenschappen/ Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid, Losbladig Handboek, Deventer, Aflevering 19, 1991; blz. 1.6.5.2.-101 t/m 1.6.5.2.-120. P.W.M. van Haaren, W.A.M. de Lange, W.J.M MeekeI, RH.W. Vinke (red.), 20 Toptechnieken voor personeelsmanagement, Kluwer, Deventer 1992. P.W.M. van Haaren, Document Delivery en organisatie-ontwikkeling. NVB-VOGIN, Document Delivery in de jaren negentig, 1992. P .W .M. van Haaren, De personeelsfunctionaris als professionele adviseur. Methoden, technieken en analyse voor Personeelsmanagement, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Losbladig Handboek, Kluwer, Deventer 1995. D.J.B. van der Leest, G.R.A. de Jong, P.W.M. van Haaren, Decentralisatie en personeelsmanagement. Het dilemma tussen ondernemen en besturen, Van Gorcum/Stichting Management Studies, Assen 1997.Paul van Haaren, Doeltreffende Adviesrelaties. Kluwer, Deventer 2000 (2007, 5de oplage).Paul van Haaren, Professionele Gedragsankers; bouwsteen van opleiding, vorming en training. www.managementconsultant.nl, 2003; 17 bladzijden.Paul van Haaren, Over het organiseren en mobiliseren van personeel. Een reflectie op de toepassing van stappenplannen. www.managementconsultant.nl, 2004; 24 bladzijden.Paul van Haaren, Denken, voelen en doen in doeltreffende adviesrelaties. Werken aan professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. 2005 (2011 5de oplage).Paul van Haaren, Profiel professionele gedragsankers, leidraad voor opleiding, vorming en training. Handboek Methoden, technieken & Analyses voor Personeelsmanagement, Kluwer, losbladige uitgave, september 2007; 23 bladzijden.Paul van Haaren, Controllers professionaliseren door meetbare gedragsontwikkeling. In: R. Gradus e.a. (red.), De waarde van de public controller. SDU, Den Haag 2008; 7 bladzijden. Paul van Haaren, De nieuwe generatie werkenden. In: Tijdschrift voor Management Development. De Nieuwe Generatie. Jaargang 18, nummer 3, najaar 2010; 4 blz.Paul van Haaren, Organiseren met zin. Sjablonen voor diagnose & ontwerp bij organisatievernieuwing. Maarn 2013. 84 blz.

In chronologische volgorde schreef ik over:

Ratio óf intuïtie..... of ratio én intuïtie? 'LSD' = Luisteren, Samenvatten, Doorvragen Voordoen of uitdagen, oplossen of bevragen? Wie is verantwoordelijk: ik, de ander of de (onbeïnvloedbare) natuur? n en opvoeden? Vinden anderen jou te oud om te veranderen of vind je dat zelf? Motiveer je de moderne jeugd echt anders dan vroeger? Spreken is zilver, zijn luisteren en kijken dan goud? Kan jij een dag leven, zonder rekening te houden met eigenbelangen? Voorkom jij ergernis wel eens door op een andere manier naar de aanleiding te kijken en deze dus aks minder ergerlijk te beleven? Wat doe jij met lezers, die zich wèl aan grammaticale en spelfouten storen? De 'hel' van veranderen: Herkennen, Erkennen, LoslatenVan Haaren Management AdviesPartners in het organiseren en mobiliseren van talenten