Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Sitemap Onze diensten Werkterreinen Opdrachten Uw opleiding & coaching Persoonlijke effectiviteit Gedragsverandering Co creatie Organisatievernieuwing en hrm Coaching Assessment Gedragsankers E-learning Artikelen & boeken Wie is Paul van Haaren CV Publicatielijst Ditjes&datjes Maatwerk E-learning modules e-coaching beïnvloeden Intro Beïnvloedeen Filmpje Doelgericht Beïnvloeden Individuele coaching Adam2015 Contact Algemene voorwaarden 

Organisatievernieuwing en hrm

Dagdeel 1Typen HRM en typen organisatiesGedachtewisseling over de richting en inrichting van strategisch P&O-beleid binnen vier typen organisaties.Organisatiekundige kaders voor HRM:de inzichten van Burke & Litwin, Ulrich en van Cameron & Quinn;de richting van HRM;de inrichting van HRM.Dagdeel 2Stappenplan strategisch HRMEen praktische oefening in de formulering van strategisch HRM. Aan de hand van een stappenplan wordt invulling gegeven aan hoe HRM in de eigen organisatie gekoppeld kan worden aan de strategie van de organisatie en hoe met behulp van ken- en stuurgetallen dit beleidsgebied op effectiviteit kan worden beoordeeld.

Dagdeel 3Psychologisch contract Verkenning van de betekenis van het psychologische contract aan de hand van vier typen culturenDe toepassing van het psychologische contract in de praktijk:typen psychologisch contract en typen organisatiecultureneen instrument om het psychologische contract vast te stellen;toepassing van het instrument voor de eigen organisatieDagdeel 4Leeftijdsbewust HRM en generatie YVerkenning van leeftijdsbewust personeelsbeleid, in het bijzonder voor de zogenaamde EinsteingeneratieHet ontwerp van personeelsbeleid voor Millennials:kenmerken van Millennialsverkenning van de richting van het categorale personeelsbeleid voor toe-tredende Young Potentialsgevolgen voor andere categorieën.

Dagdeel 5Veranderen en opleiden in arbeidsorganisatiesDe toepasbaarheid van veranderkundige modellen in bedrijven, diensten en instellingen.Implicaties voor de eigen organisatie:het programmamanagement van (nieuw) strategisch HRM in de eigen organisatie;kritieke succesfactoren van organisatievernieuwing;programma’s voor opleiding, vorming & training: een casus.

Trainingen in organisatievernieuwing en human resource managementéén- of meerdaagse workshops in bedrijfsvoering, vooral op de terreinen van organisatiediagnose, -ontwerp en -verandering en van de invoering van strategisch human resource management. Voorbeelden van vaak verzorgde modules (ook afzonderlijk of in combinatie met andere thema's):

In bewerking

Ratio óf intuïtie..... of ratio én intuïtie? 'LSD' = Luisteren, Samenvatten, Doorvragen Voordoen of uitdagen, oplossen of bevragen? Wie is verantwoordelijk: ik, de ander of de (onbeïnvloedbare) natuur? n en opvoeden? Vinden anderen jou te oud om te veranderen of vind je dat zelf? Motiveer je de moderne jeugd echt anders dan vroeger? Spreken is zilver, zijn luisteren en kijken dan goud? Kan jij een dag leven, zonder rekening te houden met eigenbelangen? Voorkom jij ergernis wel eens door op een andere manier naar de aanleiding te kijken en deze dus aks minder ergerlijk te beleven? Wat doe jij met lezers, die zich wèl aan grammaticale en spelfouten storen? De 'hel' van veranderen: Herkennen, Erkennen, LoslatenVan Haaren Management AdviesPartners in het organiseren en mobiliseren van talenten