Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Sitemap Onze diensten Werkterreinen Opdrachten Uw opleiding & coaching Persoonlijke effectiviteit Gedragsverandering Co creatie Organisatievernieuwing en hrm Coaching Assessment Gedragsankers E-learning Artikelen & boeken Wie is Paul van Haaren CV Publicatielijst Ditjes&datjes Maatwerk E-learning modules e-coaching beïnvloeden Intro Beïnvloedeen Filmpje Doelgericht Beïnvloeden Individuele coaching Adam2015 Contact Algemene voorwaarden 

E-learning modules

E-coaching in zes stappenHoe zorg je dat anderen uit vrije wil en actief aan de slag gaan met jouw adviezen en verzoeken? Soms zijn gesprekspartners puur rationeel denkende wezens, waaraan je jouw boodschap maar één keer hoeft uit te leggen om begrepen te worden. Maar het komt ook voor dat de ander letterlijk niet voor rede vatbaar is, of gedreven wordt door emoties; ook al ‘praat je als Brugman’. Wat te doen als argumenteren & overtuigen niet aanslaan? Wat te doen als de omstandigheden blijkbaar iets anders van jou verwachten? Voor het antwoord daarop is het e-coaching programma Doelgericht beïnvloeden bedoeld. In e-mail contact met een ervaren adviseur doorloop je in jouw eigen tempo in zes stappen opdrachten. Daarin leer je vier beïnvloedingsstijlen te onderscheiden en in jouw praktijk te benutten.Vorm. Doelgericht beïnvloeden is een interactief programma met een mix van theorie, praktijkoefening en reflectie. Met veel ruimte om vraagstukken in te brengen uit de eigen praktijk. Inhoud. Je leert vier manieren van beïnvloeden te onderscheiden en de omstandigheden waaronder ze effectief zijn. Je brengt jouw voorkeurstijl(en) in kaart. Je experimenteert met stijlen, die je in jouw praktijk tot nu toe nog niet toepaste.

Doelgericht beïnvloedenEr voor zorgen dat anderen uit vrije wil doen wat jij nodig of wenselijk vindt

Als eerstvolgend te ontwikkelen Professioneel Communiceren & AdviserenDraagvlak creëren voor uw ideeën, adviezen, rapportages, verzoeken of opdrachten, ook bij gesprekspartners die emotioneel of ogenschijnlijk irrtioneel reagerenE-coaching in tien stappenHoe creëert u draagvlak bij gesprekspartners voor uw advies, rapportage, opdracht of verzoek? Hoe benut u gedragsstijlen, die passen bij uw persoonlijkheid en bij eisen van de ander aan doeltreffende communicatie?Professionals praten over hun vak met kennis van zaken. Én zij weten dat voor resultaatgerichte communicatie en samenwerking méér nodig is dan weten waar je het inhoudelijk over hebt: zij houden daarom ook rekening met niet-rationele en emotionele motieven in het handelen van hun gesprekspartners. Om daar effectief mee om te gaan is het e coaching programma Professioneel Communiceren & Adviseren ontwikkeld. In e mail contact, eens in de drie weken, met een ervaren adviseur doorloopt u in tien stappen opdrachten en rapporteert u terug over uw ervaringen. U leert uw bestaande repertoire aan te vullen met nieuwe gedragsstijlen en in een scala van praktijksituaties toe te passen. Aan de hand van uw persoonlijke leerdoelen komen diverse situaties aan bod in de vorm van artikelen, vragenlijsten, oefeningen en gedachtewisselingen. Vaak zal uw beschrijving van een concrete gesprekservaring het vertrekpunt vormen voor verbreding en verdieping. Stap 1. Verkennen van uw leerdoelen en leerstijlen aan de hand van een uitgebreide uitsprakenlijst. Stap 2. Lezen van uw persoonlijke rapportage en paragrafen uit het boek Denken, voelen en doen in adviesrelaties. Stap 3. Oefenen met het ORI model in een schriftelijke opdracht en bepalen van uw leerdoelen, leerstijlen en te behandelen thema’s.Stap 4. Typen gesprekspartners en hun gebruiksaanwijzing.Stap 5 tot en met 9. Capita selecta, afgestemd op uw leerdoelen. Naar keuze:effectief feed back geven en vragen;inlevend beïnvloeden;situatiegericht leiding geven;onderzoek naar uw persoonlijke drijfveren;kritieke succesfactoren van gedragsverandering.professioneel rapporteren;professioneel presenteren.resultaatgericht vergaderen;intervisie en vrijwillige collegiale consultatie;teamrolmanagement;interpreteren en acteren van non-verbale signalen;Stap 10. Terugblik en vooruitblik. Eindmeting Professionele Gedragsankers en actieplan. Vorm. E coaching op Professioneel Communiceren & Adviseren is een interactief programma met een mix van theorie, praktijkoefening en reflectie op de invloed van belangen, ambities en emoties op uw gedrag. Met veel ruimte om vraagstukken in te brengen uit uw eigen praktijk. Met het assessment Professionele Gedragsankers om individuele leerdoelen te formuleren; en om in een 0- en eindmeting voortgang te toetsen in uw professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Inhoud. Persoonlijke effectiviteit in beïnvloeden en samenwerken gaat om het creëren van draagvlak voor uw boodschappen. En om gedrag, dat gesprekspartners helpt om zich zorgeloos te concentreren op de inhoud van uw boodschappen. Zorgeloos omdat u regie over het gesprek voert, werkt aan een veilige sfeer, begrijpelijke en acceptabele taal gebruikt. Daarvoor is een groot repertoire aan gedragsstijlen beschikbaar. Repertoire dat u zich in het traject eigen maakt, afgestemd op uw persoonlijke leerdoelen.

Klik

Plannetjes voor andere modules:typen gesprekspartners en hun gebruiksaanwijzing;herkennen en acteren van non-verbale signalen;strategisch P&O beleid;intervisie;verandermanagement

Herkennen en acteren van emotiesLeren spelen met non verbale signalen

Klik

E-coaching in drie stappenVan Haaren Management AdviesPartners in het organiseren en mobiliseren van talenten