Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Sitemap Onze diensten Werkterreinen Opdrachten Uw opleiding & coaching Persoonlijke effectiviteit Gedragsverandering Co creatie Organisatievernieuwing en hrm Coaching Assessment Gedragsankers E-learning Artikelen & boeken Wie is Paul van Haaren CV Publicatielijst Ditjes&datjes Maatwerk E-learning modules e-coaching beïnvloeden Intro Beïnvloedeen Filmpje Doelgericht Beïnvloeden Individuele coaching Adam2015 Contact Algemene voorwaarden 

E-learning

Van Haaren Management Advies ontwikkelt e-learning programma's: korte toegankelijke actieplannen, waarin je je stapsgewijze een vaardigheid eigen maakt. Met modules die je in jouw eigen tempo achter pc, laptop, de meeste tablets doorloopt. Samen met een coach, die jou met mailberichten en telefonische adviezen ondersteunt. De onderstaande bêtaversies zijn voorlopig alleen toegankelijk in besloten kring.

ervoor zorgen dat anderen uit vrije wil iets doen met jouw adviezen en verzoeken

Niet elke gesprekspartner is een puur rationeel denkend wezens. Soms is men letterlijk niet voor (onze) rede vat-baar, of gedreven door emoties. Wat te doen als argumen-teren & overtuigen niet aanslaan? Het programma Doel-gericht beïnvloeden geeft antwoord. In e-mail contact met een ervaren adviseur doorloop je in zes stappen opdrach-ten in jouw eigen tempo. Je leert vier stijlen van benvloe-den te onderscheiden en in te benutten. Vorm. Interactief programma met een mix van kijken. doen en denken. Met aandacht voor eigen praktijkervaringen. Inhoud. Je leert vier manieren van beïnvloeden te onderscheiden en de omstandigheden waaronder ze effectief zijn. Je brengt jouw voorkeurstijl(en) in kaart. Je experimenteert met stijlen, die je in jouw praktijk tot nu toe nog niet toepaste.

bewust omgaan met de non-verbale signalen in communicatie en samenwerking

'De veelbetekenende blik', ''voor de borst gekruiste armen', ''afwerendee handen' ze verwijzen alle naar onderrliggende boodschappen in onze lichaamstaal. Boodschappen die vaak eerder te zien zijn, dan dat ze worden verwoord. Het programma Emoties herkennen en acteren versterkt in vier stappen jouw vaardigheid om non-verbale communicatie te interpreteren én om in eigen woord en gebaar hetzelfde signaal af te geven. Vorm. Een interactief programma met kijken, doen en denken. Met aandacht voor jouw specieke vragen Inhoud. Je leert bewuster op zoek te gaan naar de non-verbale signalen bij anderen, om er in jou eigen gedrag iets mee te doen. Je krijgt handvartten aangereikt om in jouw lichaamstaal rekening te houden met de inhoud van wat je zegt. .

In ontwikkeling: e-learning programma's

In bewerking

Ratio óf intuïtie..... of ratio én intuïtie? 'LSD' = Luisteren, Samenvatten, Doorvragen Voordoen of uitdagen, oplossen of bevragen? Wie is verantwoordelijk: ik, de ander of de (onbeïnvloedbare) natuur? n en opvoeden? Vinden anderen jou te oud om te veranderen of vind je dat zelf? Motiveer je de moderne jeugd echt anders dan vroeger? Spreken is zilver, zijn luisteren en kijken dan goud? Kan jij een dag leven, zonder rekening te houden met eigenbelangen? Voorkom jij ergernis wel eens door op een andere manier naar de aanleiding te kijken en deze dus aks minder ergerlijk te beleven? Wat doe jij met lezers, die zich wèl aan grammaticale en spelfouten storen? De 'hel' van veranderen: Herkennen, Erkennen, LoslatenVan Haaren Management AdviesPartners in het organiseren en mobiliseren van talenten