Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Sitemap Onze diensten Werkterreinen Opdrachten Uw opleiding & coaching Persoonlijke effectiviteit Gedragsverandering Co creatie Organisatievernieuwing en hrm Coaching Assessment Gedragsankers E-learning Artikelen & boeken Wie is Paul van Haaren CV Publicatielijst Ditjes&datjes Maatwerk E-learning modules e-coaching beïnvloeden Intro Beïnvloedeen Filmpje Doelgericht Beïnvloeden Individuele coaching Adam2015 Contact Algemene voorwaarden 

CV

AlgemeenPaul van Haaren, Aardbolhof 13, 3951 eb Maarn, 0653116417.Geboren 2 mei 1953, Eindhoven. Gehuwd, drie kinderen, één kleinkind. Hobbies: tennissen, fotograferen, schrijven, koken, lezen en Japan. Opleiding1971 hbs-a, Sint Jorislyceum Eindhoven1978 doctoraal examen economische sociologie, Universiteit van Tilburg (voorheen Katholieke Hogeschool Tilburg), in het bijzonder de arbeids- en organisatiesociologie en de leer der collectieve arbeidsverhoudingen1992 Leergang Interventiekunde, IGOP Hilversum (zes maanden)Diverse cursussen: train de trainer, MOC; individuele presentatietechnieken, De Beuk; projectmanagement, ProjektKonsult; Functiewaardering en Arbeidsvoorwaarden, TNO; Doeltreffend rapporteren, Bureau Obermann; Deepak Chopra, Prins Advies Groep; Financiële Diagnoses, Coopers & Lybrand. Intervenieren in gedrags- en organisatieverandering. Co creatie in samenwerking met o.a. ForaChange, Lathouwers Consultancy, Casa, en Het Tweede Huis. Werkervaring1997 - heden. Zelfstandig gevestigd adviseur op het terrein van het mobiliseren en organiseren van personeel in commerciële dienstverlening, non profit en overheid. Aandachtsgebieden: zie de rubriek Dienstverlening op deze site.1989 - 1997. Senior consultant, Coopers & Lybrand Management Consultants (en rechtsvoorgangers) te Utrecht. Aandachtsgebieden:doorlichting en vernieuwing van personeelsmanagement;professionalisering van lijn- en staffunctionarissen;organisatie-ontwikkeling en veranderingsmanagement.1987 - 1989. Interne organisatieadviseur bij de Centrale Stafafdeling Sociale Zaken en Personeelsdiensten, TNO. Aandachtsgebieden:strategische heroriëntaties van instituten; teambuilding;ontwerp en begeleiding leergangen management en communicatie.1982 - 2007. Docent van de Leergang Bedrijfskunde Utrecht (en van 2002 tot en met 2004 van de Leergang Bedrijfskunde Haarlem) voor modules in personeelsmanagement en adviesvaardigheden.2001 - 2009. Gastdocent, postdoctorale opleiding voor controllers in de publieke en non profit sector voor Professioneel Communiceren en Adviseren1982 - 1987. Universitair docent, vakgroep Economische Sociologie, Faculteit der Economische Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam:onderzoek en onderwijs in bedrijfssociologie, ondernemingsbeleid en Japankunde; staflid instellingscommissie accentrichting Bedrijfskundige Economie;staflid van de Korte Universitaire Studie Japankunde. 1985 – 1988. Gastdocent ISW, Instituut voor Sociale Wetenschappen te Leiden voor de cursus Organisatiekunde.1980 - 1982. Wetenschappelijk medewerker (tijdelijke dienst), vakgroep Arbeidsverhoudingen, Faculteit der Economische Wetenschappen, voorheen Katholieke Hogeschool Tilburg:onderzoek en onderwijs in sociaal ondernemingsbeleid, sociale zekerheid en comparatieve arbeidsverhoudingen. 1979 - 1980. Docent sociale academie Markendaal te Breda in de vakken maatschappijleer en organisatiesociologie.1979. Tijdelijke wetenschappelijk medewerker/ambtelijk secretaris bij de Stichting IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor het project ‘Personeelsbeleid KHT’.1975 - 1979. (Als student) Onderzoeksassistent voor twee dagen in de week, Sociologische Faculteit, vakgroep Sociologie van arbeid, bedrijf en organisatie, voorheen Katholieke Hogeschool Tilburg.September 1976 tot januari 1977. Tijdelijk een voltijdse aanstelling ten behoeve van het project arbeid en arbeidsbetrekkingen in de commercieel dienstverlenende sector.1977 – 1978. Ambtelijk secretaris werkgroep Levensbeschouwelijke Manifestaties, KHTOnbezoldigde functiesWas actief als bestuurslid (w.o. voorzitter) van diverse (ook nationale) sport- en studentenorganisaties.2013 - heden Lid Werkveldcommissie Personeelsmanagement NCOI2000 – 2007. Bestuurslid van de Stichting Gezondheidscentrum Maarn & Maarsbergen.1999 – 2003. Lid redactie van de Kluwer boekenserie Professioneel Adviseren.1992 – 1995. Redacteur van de losbladige uitgave Methoden, Technieken en Analyses voor Personeelsmanagement, Kluwer.1987 – 1994. Redactiesecretaris M&O, Tijdschrift voor Organisatiekunde en Sociaal Beleid.1986 – 1987. Adjunctsecretaris Nederlandse Vereniging voor het onderzoek van Arbeidsverhoudingen met als portefeuille de eindredactie van NVA-Berichten.1981 – 1986. Rijksgecomitteerde bij de examens in het vak Management aan de Hogere Agrarische School te ’s-Hertogenbosch.1978 – 1980. Lid van het secretariaat van de Vaste Commissie Bedrijfssociologische Studiedagen.

CV: de feiten op een rijtjeVan Haaren Management AdviesPartners in het organiseren en mobiliseren van talenten