Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Sitemap Onze diensten Werkterreinen Opdrachten Uw opleiding & coaching Persoonlijke effectiviteit Gedragsverandering Co creatie Organisatievernieuwing en hrm Coaching Assessment Gedragsankers E-learning Artikelen & boeken Wie is Paul van Haaren CV Publicatielijst Ditjes&datjes Maatwerk E-learning modules e-coaching beïnvloeden Intro Beïnvloedeen Filmpje Doelgericht Beïnvloeden Individuele coaching Adam2015 Contact Algemene voorwaarden 

Coaching

Graag overleg ik met u over een coachingprogramma, dat is toegesneden op uw vragen of die van uw medewerkers. Onderstaande alinea's kwamen geregeld voor in uiteindelijke opdrachtformuleringen.

Hoofdlijnen van een coachingstraject van zes tot tien gesprekkenCoaching op gedrag helpt om:draagvlak te bevorderen voor jouw opdracht, rapportage, advies, verzoek, opvatting, ook bij gesprekspartners die handelen vanuit niet-rationele en emotionele overwegingen; bij samenwerking en beïnvloeding gebruik te maken van meer dan vakinhoudelijke argumenten alleen. Dus ook van de inzet van organiserende vermogens (zaakjes op orde hebben), relatie-gerichtheid (zorgen voor wederzijds vertrouwen) en inspiratiekracht (jouw taal op de ander afstemmen);gewenst gedrag tot routine te ontwikkelen;eigen opvattingen, ambities, belangen, emoties en (voor)oordelen te onderzoeken op de richting die zij geven aan jouw gedrag en de timing ervan in de beïnvloeding van, en samenwerking met gesprekspartners;in veel voorkomende werksituaties met meer dan één gedragsstijl te reageren;inzicht te krijgen in de mogelijkheden om naar werkinhoud en werkdruk een functie te creëren, die zowel past bij uw jouw behoeften, als van die van jouw werkomgeving.Coaching op organisatie- en veranderkundige competenties helpt om:een voor anderen inspirerende visie te ontwikkelen en uit te dragen;bij organisatievernieuwing rekening te houden met vijf kritieke succesfactoren;ondersteunende diensten rondom financiën, control, personeel & organisatie, marketing en ICT optimaal te richten en in te richten om de organisatiedoelen te (helpen) realiseren;effectief om te gaan met externe ontwikkelingen en belanhebbende partijen. OntwerpeisenHet beoogde eindresultaat bestaat uit de uitbreiding van feitelijk gedragsrepertoire. Dat stelt eisen aan het ontwerp van een coachingsprogramma, zoals:uitgebreide tijd om te komen tot een verscherping van de leerdoelen in de woorden van de coachee zelf. In mijn ervaring is er na het tweede gesprek uit een traject meestal voldoende duidelijkheid om gericht te gaan experimenteren en ontwikkelen;een periode die lang genoeg is om nieuwe gedragsstijlen in de vorm van simulaties en huiswerk ‘in te slijpen’;aandacht voor het wegnemen van (eventuele) mentale belemmeringen in de denk- en ge-voelswereld om daadwerkelijk met nieuwe gedragsstijlen te experimenteren. Concreet komt dit aan de orde door te reflecteren op vragen zoals: ‘waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe?’; ‘hoe effectief is dat?’; ‘wat gebeurt er als ik op een andere manier naar dezelfde werkelijkheid kijk?’; ‘zijn er andere gedragsstijlen te bedenken die ook bij mij passen?’. Als vertrekpunt voor het onderzoek daarnaar geldt het profiel Professionele Gedragsankers. Dat wordt bij wijze van 0- en eindmeting twee maal opgemaakt. OrganisatieOm voldoende diepgang en verankering te borgen, stel ik in de regel voor om ten hoogste tien gesprekken te voeren. Aan het einde van elke bijeenkomst worden de agenda en enig huiswerk afgesproken voor de daaropvolgende sessie. Tot besluit van het hele traject nodig ik je uit om opnieuw de uitsprakenlijst Professionele Gedragsankers in te vullen. Dit om voortgang te kunnen vaststellen ten opzichte van de 0-meting, die in de vorm van een rapportage aan het begin wordt opgemaakt. Verantwoordelijkheden van mij als coachbeschikbaar zijn voor maximaal tien gesprekken van ongeveer twee uur, gemiddeld eens in de drie weken;meedenken over mogelijk en waarschijnlijk gedrag van de functionarissen, met wie je in het werk te maken hebt en over succesvolle reacties daarop;aandragen van suggesties voor de agenda van volgende bijeenkomsten;reflecteren op de functionaliteit van patronen in jouw denken;desgewenst: oefenen met gedragsstijlen in simulaties en geven van feed back op de resultaten van experimenten;desgewenst: tussentijds en eindoverleg met de leidinggevende van de coachee.

Een alternatief:Jongleren met authentieke adviesstijlen (een plenaire startbijeenkomst en vier individuele coachingsgesprekken)Resultaat Vanuit een persoonlijk leerdoel geëxperimenteerd hebben met gedrags-repertoire, dat bij opdrachtgevers, klanten en collega’s draagvlak creëert voor jouw advies, rapportage of verzoek. Werkvorm Interactief programma voor ongeveer vijf deelnemers. Plenaire startbijeenkomst van een dag rondom zelf ingebrachte praktijk-ervaringen, vervolgd met vier individuele coachings-gesprekken van anderhalf uur, ongeveer eens in de drie weken. Met huiswerk, waaronder het opmaken van een profiel Professionele GedragsankersInhoud Herkennen en benutten van organiserend vermogen, relatiegerichtheid en inspiratiekracht. Dit als de bouwstenen van een professioneel gedrags-repertoire dat naadloos aansluit bij jouw persoonlijke voorkeuren en sterkten. Je maakt de balans op van jouw professionele ontwikkeling en persoonlijke groei tot nu toe. Om onder begeleiding van een coach te werken aan een leerstrategie, afgestemd op jouw behoeften aan kennis-overdracht, oefenen van vaardigheden en nadenken over de vraag ‘waarom doe ik de dingen zoals ik doe?’.

Coaching

In bewerking

Ratio óf intuïtie..... of ratio én intuïtie? 'LSD' = Luisteren, Samenvatten, Doorvragen Voordoen of uitdagen, oplossen of bevragen? Wie is verantwoordelijk: ik, de ander of de (onbeïnvloedbare) natuur? n en opvoeden? Vinden anderen jou te oud om te veranderen of vind je dat zelf? Motiveer je de moderne jeugd echt anders dan vroeger? Spreken is zilver, zijn luisteren en kijken dan goud? Kan jij een dag leven, zonder rekening te houden met eigenbelangen? Voorkom jij ergernis wel eens door op een andere manier naar de aanleiding te kijken en deze dus aks minder ergerlijk te beleven? Wat doe jij met lezers, die zich wèl aan grammaticale en spelfouten storen? De 'hel' van veranderen: Herkennen, Erkennen, LoslatenVan Haaren Management AdviesPartners in het organiseren en mobiliseren van talenten