Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Sitemap Onze diensten Werkterreinen Opdrachten Uw opleiding & coaching Persoonlijke effectiviteit Gedragsverandering Co creatie Organisatievernieuwing en hrm Coaching Assessment Gedragsankers E-learning Artikelen & boeken Wie is Paul van Haaren CV Publicatielijst Ditjes&datjes Maatwerk E-learning modules e-coaching beïnvloeden Intro Beïnvloedeen Filmpje Doelgericht Beïnvloeden Individuele coaching Adam2015 Contact Algemene voorwaarden 

Co creatie

Professionals professionaliseren door de co creatie van leergangen

Ben jij de gedreven adviseur, coach, (interim)manager of staffunctionaris die graag zelfstandig werkt? En die zich geregeld voorneemt om meer te doen aan professionele ontwikkeling en persoonlijke groei? Van Haaren Management Advies helpt je bij de co creatie daarvan. Met andere professionals werk je samen in één van de aangeboden leergangen. In zes bijeen-komsten houd je je bezig met zowel vaktechnische verbreding als collegiale intervisie. Je doet mee als deelnemer. En één bijeenkomst ben je voor de andere vijf professionals uit jouw leerganggroep de verantwoordelijke inleider en begeleider.Consumeren én producerenEen leergang bestaat uit zes middagen of avonden van 21/2 uur, eens in de maand. Om de beurt ontwerpt en begeleidt iedereen een bijeenkomst. Binnen het afgesproken thema maak je de anderen deelgenoot van jouw persoonlijke inzichten, kennis en ervaring rondom een actueel deelvraagstuk. Als ‘begeleider van dienst’ ben je verantwoordelijk voor jouw bijeenkomst, inclusief het regelen van een locatie en het verspreiden van een agenda. Je verdeelt de tijd tussen de behandeling van vaktechniek en intervisie.ContactHeb je een voorstel voor leergangen over een ander onderwerp? Overweeg je een in house variant met collega's? Vertel het ons! Nog vragen of opmerkingen? Neem telefonisch of per mail contact op met Paul van Haaren, coach en coördinator van de leergangen.

Jouw investeringDe kosten van een leergang van zes workshops (middag of avond) bedragen € 395,00, exclusief 21% btw. In dit bedrag is inbegrepen de advisering door Van Haaren Management Advies bij de voorbereiding en uitvoering van ‘jouw’ bijeenkomst. De leergangen zijn afgestemd op bescheiden opleidingsbudgetten. Van ZZP’ers bijvoorbeeld, of als je beschikbare gelden met veel collega’s moet delen. De kosten blijven beperkt, niet door in te leveren op kwaliteit, maar door:geen honoraria voor inleiders. Je neemt die rol immers allemaal een keer zelf voor je rekening;geen riante externe vergaderlocaties. We maken gebruik van de huiskamer of het kantoor van de deelnemers zelf.AanmeldingLeergangen, die bij voldoende belangstelling per direct kunnen starten:Mobiliseren van vernieuwing, bijvoorbeeld over verandermanagementOpleiden, vormen & trainen, bijvoorbeeld over professionaliseringstrajectenCommuniceren & adviseren, bijvoorbeeld over persoonlijke effectiviteitInvoeren van strategisch P&O beleid, bijvoorbeeld over diversiteit.Belangstelling voor één van deze leergangen? Laad het aanmeldings-formulier en mail het ingevuld retour. Je ontvangt een bevestiging en - bij voldoende belangstelling in jouw regio - een groepssamenstelling, een voorlopig programma, een uitnodiging om op ‘datumprikker’ jouw beschikbaarheid aan te geven en de factuur.

Van Haaren Management Advies:Interesseert en organiseert vijf gelijkwaardige professionals rondom een thema.Bewaakt de kwaliteit van een leergang, afwisseling in te behandelen onderwerpen en de verbinding tussen lesstof en jouw praktijk.Overlegt met elke begeleider over de agenda en adviseert in de voorbereiding en uitvoering van de modules.Regelt een startbijeenkomt voor kennismaking, een inhoudelijk kader, de inventarisatie van leerambities en voor huishoudelijke afspraken.Is bij elke bijeenkomst aanwezig en inhoudelijk betrokken. Doet ook als deelnemer mee aan de leergang.

Voor wie?Je hebt ten minste vijf jaar werkervaring en je ambieert senioriteit. Ofwel::je bent bevlogen in jouw vak, je ontwerpt en geeft trainingen workshops of presentaties;je ontwikkelt ‘eigenwijze’ modellen, methoden, technieken en instrumenten;je staat er voor open om actuele inzichten te toetsen op toepasbaarheid in jouw praktijk;je denkt na over vragen als:met welke kritieke succesfactoren houd ik in mijn beïnvloeding rekening;wat zijn voor mij best practices;waar ben ik nog niet uit, als het gaat om de effectiviteit van mijn aanpak?

In bewerking

Ratio óf intuïtie..... of ratio én intuïtie? 'LSD' = Luisteren, Samenvatten, Doorvragen Voordoen of uitdagen, oplossen of bevragen? Wie is verantwoordelijk: ik, de ander of de (onbeïnvloedbare) natuur? n en opvoeden? Vinden anderen jou te oud om te veranderen of vind je dat zelf? Motiveer je de moderne jeugd echt anders dan vroeger? Spreken is zilver, zijn luisteren en kijken dan goud? Kan jij een dag leven, zonder rekening te houden met eigenbelangen? Voorkom jij ergernis wel eens door op een andere manier naar de aanleiding te kijken en deze dus aks minder ergerlijk te beleven? Wat doe jij met lezers, die zich wèl aan grammaticale en spelfouten storen? De 'hel' van veranderen: Herkennen, Erkennen, LoslatenVan Haaren Management AdviesPartners in het organiseren en mobiliseren van talenten