Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Sitemap Onze diensten Werkterreinen Opdrachten Uw opleiding & coaching Persoonlijke effectiviteit Gedragsverandering Co creatie Organisatievernieuwing en hrm Coaching Assessment Gedragsankers E-learning Artikelen & boeken Wie is Paul van Haaren CV Publicatielijst Ditjes&datjes Maatwerk E-learning modules e-coaching beïnvloeden Intro Beïnvloedeen Filmpje Doelgericht Beïnvloeden Individuele coaching Adam2015 Contact Algemene voorwaarden 

Assessment Gedragsankers

Mail (vanhaaren-managementadvies@kpnmail.nl) de ingevulde uitsprakenlijst en je ontvangt binen enkele dagen gratis een persoonlijke profieltekening. Samen met de pdf van het boek (hieronder) geeft dat aanwijzingen voor stappen in jouw verdere professionaliserig. Wil je dat Van Haaren Management Advies een uitgebreide rapportage over jouw profiel maakt? Meld dat dan op hetzelfde mailadres, inclusief de door jou ingevulde uitsprakenlijst als attachment. De kosten van deze uitgebreide rapportage bedragen € 125,00, inclusief een korte telefonische toelichting, een hard copy van het boek, verzendkosten en exclusief 21% btw.

Liever een hard copy van het boek? Kosten: € 25,00, inclusief verzending en 6% BTW. Te bestellen door een mail naar vanhaaren-managementadvies@kpnmail.nl met vermelding van het afleveradres.

Professionele Gedragsankers: hulpmiddel bij jouw professionele ontwikkeling en persoonlijke groei

woorden en daden van gesprekspartners óók ogenschijnlijk niet-rationele en emotionele motieven meespelen. Waardoor je met jouw argumenten tegen een muur van onbegrip lijkt te lopen. Persoonlijke effectiviteit betekent dan, dat je daar in jouw handelen rekening mee houdt. Bijvoorbeeld door anderen een geruststellend antwoord te geven op vragen, die ze zich bewust of onbewust over jouw optreden stellen:a) Hoe laat je zien dat je jouw zaakjes Organisatorisch en procedureel op orde hebt en regie voert op het gesprek, de presentatie, de onderhandeling of de vergadering? Ongeacht of je voor die regie formeel verantwoordelijk bent. Het is jouw zorg, dat de ander niet door slordigheden van jouw kant wordt afgeleid; dat jij het mogelijk maakt om geconcen-treerd te luisteren naar jouw feitelijke boodschappenb) Werk jij in Relaties gericht aan openheid, vertrouwen en intimiteit? Voor veel partners is dat namelijk een voorwaarde om zichzelf te zijn; en als ze zichzelf zijn, dan wordt de kans groter dat ze onbevangen luisteren, meepraten en meedenken over wat jij aan de orde stelt. c) Verpak jij de inhoud van jouw boodschappen in woorden en Inspirerende stijlen, die op het kennisniveau en taalgebruik van de ander zijn afgestemd? Opdat zij onbelemmerd kunnen en willen begrijpen wat je zegt?Vinden anderen jou communicatief vaardig? Dan win je ze waarschijnlijk gemakkelijk voor jouw standpunten. Maar kost het je in je werk soms wèl veel energie om jouw gelijk te halen? En wil je daar effectiever in worden? Mail de ingevulde uitsprakenlijst naar vanhaaren-managementadvies@kpnmai.nl en je ontvangt een persoonlijk profiel. Samen met het hiernaasst gratis te laden boek krijg je de tips om gerichte leerdoelen te formuleren, bijvoorbeeld voor learning on the job, trainingen, coaching trajecten en intervisie.

Werk je serieus aan jouw professionele ontwikkeling en persoonlijke groei? Dan kan het model Professionele Gedragsankers helpen. Tenminste, als je het in beïnvloeding en samenwerking niet alleen belangrijk vindt om inhoud over te brengen; ongeacht of het gaat om een advies, besluit, verzoek, opdracht of oordeel. Je merkte vast al eens, dat je in contact met anderen te maken kunt krijgen met belangen, ambities, gevoelens en (voor)oordelen. En dat in de

Ratio óf intuïtie..... of ratio én intuïtie? 'LSD' = Luisteren, Samenvatten, Doorvragen Voordoen of uitdagen, oplossen of bevragen? Wie is verantwoordelijk: ik, de ander of de (onbeïnvloedbare) natuur? n en opvoeden? Vinden anderen jou te oud om te veranderen of vind je dat zelf? Motiveer je de moderne jeugd echt anders dan vroeger? Spreken is zilver, zijn luisteren en kijken dan goud? Kan jij een dag leven, zonder rekening te houden met eigenbelangen? Voorkom jij ergernis wel eens door op een andere manier naar de aanleiding te kijken en deze dus aks minder ergerlijk te beleven? Wat doe jij met lezers, die zich wèl aan grammaticale en spelfouten storen? De 'hel' van veranderen: Herkennen, Erkennen, LoslatenVan Haaren Management AdviesPartners in het organiseren en mobiliseren van talenten