Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Sitemap Onze diensten Werkterreinen Opdrachten Uw opleiding & coaching Persoonlijke effectiviteit Gedragsverandering Co creatie Organisatievernieuwing en hrm Coaching Assessment Gedragsankers E-learning Artikelen & boeken Wie is Paul van Haaren CV Publicatielijst Ditjes&datjes Maatwerk E-learning modules e-coaching beïnvloeden Intro Beïnvloedeen Filmpje Doelgericht Beïnvloeden Individuele coaching Adam2015 Contact Algemene voorwaarden 

Artikelen & boeken

Een selectie van wat me in de afgelopen jaren bezig hield

2003. Wat zijn kritieke succesfactoren van de invoering van strategisch P&O beleid? Klik hier

2008 Welke kenmerken hebben de jongste toetreders tot de arbeidsmarkt en hoe houd je daar rekening mee? Klik hier

2009 Waarom krijgen we soms geen vat op het gedrag van een team? Klik hier

2010. Wat kan je leren van vijf maanden als invaldocent so-ciale wetenschappen aan een middelbare school? Klik hier

Doeltreffende AdviesrelatiesKluwer 2007, 5de oplage.

D. van der Leest, G.RA. de Jong, P. van Haaren Decentralisatie en personeelsmanagement. Het dilemma tussen ondernemen en besturenVan Gorcum / Stichting Management Studies2000, 2de druk

Denken, voelen en doen in doelttreffende adviesrelatiesKlik hier voor meer info over het model en hier voor de integrale tekst in pdf

2011. Wat veranderde er in mijn relatie met ICT tussen de eerste home-computer en het huidige tablet. Klik.

Bij wijze van kerst- en nieuwjaarsgroet stuur ik mijn relaties jaarlijks een essay. Hieronder een selectie in pdf.

2012. Hoe beleef ik de zogenaamde Meesterfase in mijn loopbaan als adviseur? Klik

Artikel over Professionele Gedragsankers, hier

Artikel over Professionele Gedragsankers, hier

2013. Ingrediënten van een professioneel adviesgerecht. Welke spiegel bieden koken, bakken, braden voor professionele dienstverlening?

Organiseren met zin. Sjablonen voor diagnose & ontwerp bij organisatievernieuwingKlik hier voor de integrale tekst in pdf

Boeken

2014 Inspirerende karakters. Over leermeesters van adviseurs.Wat kunnen we in de rol van adviseur leren van publieke figuren als Erica Terpstra, Tom Poes, Paus FranciscusIreen Wüst, Inspecteur Columbo, Gerard van Velde, Gerdi Verbeet en John Grisham?

2016 Topprestaties leveren. Over sporttaal bij managers en adviseurs.Welke metaforen uit de sportwereld kunnen managers, bestuurders en adviseurs gebruiken om hun boodschappen met treffende voorbeelden te illustreren?

2015 Adviseurs van diverse pluimage. Over de vele gezichten van een branche. Welke typen adviseurs zijn er zoal en wat is het specifieke van hun aanpak?Van Haaren Management AdviesPartners in het organiseren en mobiliseren van talenten